Danh mục Sách Tham Khảo

B1 PET TRAINER - CAMBRIDGE

Phạm Thị Kim Khánh 14/04/2021
B1 PET TRAINER - CAMBRIDGE Bộ sách TRAINER cho cấp độ KET & PET của Cambridge thực sự rất hay cho các bạn học sinh và giáo viên đang ôn thi KET & PET. Phần trình bảy sách có 2 phần chính: 1. Training: là phần ôn tập theo chủ đề cho từng phần 2. Exam practice: phần đề thi mẫu theo đún...

A2 KET TRAINER - CAMBRIDGE

Phạm Thị Kim Khánh 14/04/2021
A2 KET TRAINER - CAMBRIDGE Bộ sách TRAINER cho cấp độ KET & PET của Cambridge thực sự rất hay cho các bạn học sinh và giáo viên đang ôn thi KET & PET. Phần trình bảy sách có 2 phần chính: 1. Training: là phần ôn tập theo chủ đề cho từng phần 2. Exam practice: phần đề thi mẫu theo đúng for...