YLE Flyers

500 Educational & Cute Powerpoint Template

Phạm Thị Kim Khánh 20/07/2021
500 Educational & Cute Powerpoint Template 👉 Link tải: 500 Educational & Cute Templates  ------------------------------------------------ 🍀 LIÊN HỆ CHUYÊN MÔN 🍀 👩‍🏫 Ms. Phạm Kim Khánh - Sandy 📲 Phone/Zalo: 0905990122 💻 Facebook: www.facebook.com/...

FACE 2 FACE - COMMUNICATION BOOKS FROM CAMBRIDGE

Phạm Thị Kim Khánh 16/05/2021
FACE 2 FACE - COMMUNICATION BOOKS FROM CAMBRIDGE Bộ sách giao tiếp đến từ nhà xuất bản Cambridge dành cho độ tuổi thanh thiếu niên & người lớn với 6 cấp độ từ Starter/Beginner đến Advanced. 👉 Link tải: FACE 2 FACE - CAMBRIDGE - FULL ------------------------------------------------ 🍀 L...

GET READY FOR FLYERS - OXFORD

Phạm Thị Kim Khánh 15/04/2021
GET READY FOR FLYERS - OXFORD Bộ sách Get Ready for Flyers từ nhà xuất bản Oxford - phiên bản mới nhất phù hợp với format đề thi mới từ năm 2018. Với phần từ vựng được phân chia theo chủ đề và các phần kiến thức, kỹ năng trong bài thi Cambridge YLE chính thức. 👉 Link tải: Ge...