YLE Starters

GET READY FOR STARTERS - OXFORD

Phạm Thị Kim Khánh 15/04/2021
GET READY FOR STARTERS - OXFORD Bộ sách Get Ready for Starters từ nhà xuất bản Oxford - phiên bản mới nhất phù hợp với format đề thi mới từ năm 2018. Với phần từ vựng được phân chia theo chủ đề và các phần kiến thức, kỹ năng trong bài thi Cambridge YLE chính thức. ...

OXFORD - 4 PRACTICE TESTS FOR STARTERS

Phạm Thị Kim Khánh 12/04/2021
OXFORD - 4 PRACTICE TESTS FOR STARTERS Bộ 4 đề thi mẫu cấp độ Starters từ nhà xuất bản Oxford cho kì thi Cambridge YLE Starters theo format đề thi năm 2018, có đầy đủ file nghe, đáp án và hướng dẫn chi tiết cho giáo viên. 👉 Link tải: OXFORD - YLE STARTERS 4 PRA...

STARTERS - 3 PRACTICE TESTS FROM COLLINS

Phạm Thị Kim Khánh 06/04/2021
STARTERS - 3 PRACTICE TESTS FROM COLLINS Nhà xuất bản Collins đình đám với series luyện IELTS nay cũng có 1 bộ sách chuyên luyện thi cấp độ YLE của Cambridge. Mỗi quyển gồm 3 đề thi mẫu theo đúng format thi mới từ năm 2018, file nghe chất lượng cũng ổn. Theo mình đánh giá chủ quan t...

Fun For Starters - 4th Edition

Phạm Thị Kim Khánh 02/04/2021
FUN FOR STARTERS - 4th EDITION Bộ sách Fun For Starters từ nhà xuất bản Cambridge - phiên bản 4 phù hợp với format đề thi mới từ năm 2018. Với phần từ vựng được phân chia theo chủ đề, cách trình bày ngắn gọn, đúng yêu cầu của từng phần kỹ năng tại kỳ thi Cambridge YLE một cách c...