Chia sẻ chuyên môn

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ - Ms. Kevin Đoàn

Phạm Thị Kim Khánh 21/05/2021
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ - Ms. Kevin Đoàn 👉 Link tải: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ ------------------------------------------------ 🍀 LIÊN HỆ CHUYÊN MÔN 🍀 👩‍🏫 Ms. Phạm Kim Khánh - Sandy 📲 Phone/Zalo: 0905990122 💻 Facebook...

ACTIVITIES IN ONLINE CLASSES - Mr. Erick

Phạm Thị Kim Khánh 21/05/2021
ACTIVITIES IN ONLINE CLASSES - Mr. Erick 👉 Link tải: ACTIVITIES IN ONLINE CLASSES ------------------------------------------------ 🍀 LIÊN HỆ CHUYÊN MÔN 🍀 👩‍🏫 Ms. Phạm Kim Khánh - Sandy 📲 Phone/Zalo: 0905990122 💻 Facebook: www.faceboo...

ENGAGING STUDENTS IN ONLINE CLASSES - Ms. ROSE

Phạm Thị Kim Khánh 21/05/2021
ENGAGING STUDENTS IN ONLINE CLASSES - Ms. ROSE 👉 Link tải: ENGAGING STUDENTS IN ONLINE CLASSES ------------------------------------------------ 🍀 LIÊN HỆ CHUYÊN MÔN 🍀 👩‍🏫 Ms. Phạm Kim Khánh - Sandy 📲 Phone/Zalo: 0905990122 💻 Facebook: ...

SPEAK OUT - PEARSON - Elementary level

Phạm Thị Kim Khánh 03/04/2021
SPEAK OUT - PEARSON Bộ sách Speak Out của Nhà Xuất Bản Pearson Longman là một series gồm 6 cấp độ. Trong đó, cấp độ Elementary tập trung phát triển nền tảng giao tiếp của người học qua các chủ đề, chủ điểm thông dụng nhất. Bộ sách được kèm theo series video của BBC theo mức...