Giáo Trình Tiếng Anh Mầm Non

THẺ PHONICS - SHORT & LONG VOWELS

Phạm Thị Kim Khánh 24/07/2021
THẺ PHONICS - SHORT & LONG VOWELS 👉Download PDF: Học liệu Short & Long Vowels ------------------------------------------------ 🍀 LIÊN HỆ CHUYÊN MÔN 🍀 👩‍🏫 Ms. Phạm Kim Khánh - Sandy 📲 Phone/Zalo: 0905990122 💻 Facebook: www.facebook.com/sandystore2911 🍀 Gro...

HỌC LIỆU CHO BÉ TỪ 2 ĐẾN 6 TUỔI

Phạm Thị Kim Khánh 22/07/2021
HỌC LIỆU CHO BÉ TỪ 2 ĐẾN 6 TUỔI 👉 Học liệu cho bé trai: Activities for Boys 👉 Học liệu cho bé gái: Activities for Girls ------------------------------------------------ 🍀 LIÊN HỆ CHUYÊN MÔN 🍀 👩‍🏫 Ms. Phạm Kim Khánh - Sandy 📲 Phone/Zalo: 0905990122 💻 Facebook: www.face...