Game powerpoint - sưu tầm

Phạm Thị Kim Khánh 13/05/2021

GAME POWERPOINT - SƯU TẦM

👉 Link tải: HƠN 200 GAMES TRÊN POWERPOINT 

------------------------------------------------

🍀 LIÊN HỆ CHUYÊN MÔN 🍀

👩‍🏫 Ms. Phạm Kim Khánh - Sandy

📲 Phone/Zalo: 0905990122

💻 Facebook: www.facebook.com/sandystore2911

🍀 Group chia sẻ tài liệu: https://www.facebook.com/groups/251960815483877

Bình luận (1)
binh-luan

Nguyễn Thị Thu

14/05/2021
Great!!!
VIẾT BÌNH LUẬN