Let's talk 1,2,3 - cambridge

Phạm Thị Kim Khánh 07/04/2021

LET'S TALK 1,2,3 - CAMBRIDGE

Bộ giáo trình gồm 3 cấp độ của Cambridge xây dựng các chủ đề, chủ điểm tập trung phát triển kỹ năng NGHE - NÓI của học sinh thông qua các hoạt động PAIR WORK & GROUP WORK xuyên suốt.

Tiến trình bài học được chia thành các hoạt động - Activity và tổng hợp bằng Communication task để học sinh luyện nói, nếu các cô không chọn dạy theo giáo trình này thì những speaking activity cũng dùng để mở rộng chủ đề trong quá trình dạy rất hay!

👉 Link tải: LET'S TALK 1 - CAMBRIDGE

👉 Link tải: LET'S TALK 2 - CAMBRIDGE

👉 Link tải: LET'S TALK 3 - CAMBRIDGE

---------------------------------------

🍀 LIÊN HỆ CHUYÊN MÔN 🍀

👩‍🏫 Ms. Phạm Kim Khánh - Sandy

📲 Phone/Zalo: 0905990122

💻 Facebook: www.facebook.com/sandystore2911

🍀 Group chia sẻ tài liệu: https://www.facebook.com/groups/251960815483877

Bình luận (1)
binh-luan

Esolley

16/04/2022
https://bestadalafil.com/ - Cialis obtaining a plug of tissue for microscopic examination buy generic cialis online cialis 20 mg 1 tableta Hlojqz Tumor Necrosis Factor. https://bestadalafil.com/ - Cialis
VIẾT BÌNH LUẬN