Oxford - 4 practice tests for starters

Phạm Thị Kim Khánh 12/04/2021

OXFORD -  4 PRACTICE TESTS FOR STARTERS

Bộ 4 đề thi mẫu cấp độ Starters từ nhà xuất bản Oxford cho kì thi Cambridge YLE Starters theo format đề thi năm 2018, có đầy đủ file nghe, đáp án và hướng dẫn chi tiết cho giáo viên.

👉 Link tải: OXFORD - YLE STARTERS 4 PRACTICE TESTS

---------------------------------------

🍀 LIÊN HỆ CHUYÊN MÔN 🍀

👩‍🏫 Ms. Phạm Kim Khánh - Sandy

📲 Phone/Zalo: 0905990122

💻 Facebook: www.facebook.com/sandystore2911

🍀 Group chia sẻ tài liệu: https://www.facebook.com/groups/251960815483877